MENU...
Facebook

Marcin Jaroszek


Jestem starszym wykładowcą w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektorem szkoły podstawowej Montessori w Krakowie Nasze Montessori. Jestem również Prezesem Zarządu Fundacji "Projekty z kulturą".

Od 20 lat zajmuję się kształceniem nauczycieli języków obcych. W swoim dorobku naukowym mam kilkanaście artykułów z zakresu dydaktyki języka angielskiego. W maju 2009 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego. W przeszłości byłem między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koordynatorem ds. kształcenia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim oraz kierownikiem studiów zaocznych pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Byłem również dyrektorem Instytutu Neofilologii w PWSZ w Oświęcimiu.

Przedmioty, które nauczałem obejmują Praktyczną Naukę Języka Angielskiego, ale również językoznawstwo stosowane, historię Wielkiej Brytanii czy komunikację międzykulturową. Chociaż moje obszary badawcze obejmują głównie akwizycje języków obcych, moja artystyczna dusza motywuje mnie stale do podejmowania wyzwań akademickich na styku kultury i muzyki. Jako muzyk-samouk, zaangażowany byłem w kilka projektów muzycznych, których celem było wprowadzenie w świat profesjonalnej produkcji muzycznej muzyków amatorów. Projekty te obejmowały zarówno kompozycję utworów, jak i nagranie oraz obróbkę dźwięku. Obecnie realizuję projekt muzyczno-kulturoznawczy "The Jane Stirling Project".

Moje publikacje obejmują pozycje z zakresu językoznawstwa stosowanego: 

Jaroszek, M. 2015. "English language teaching in Poland: An acknowledged success or pure science fiction?". In Michał Szyszka et al (eds). Modern social and educational challenges and phenomena: Polish and Macedonian perspectives. Pedagogical University of Cracow. Cracow - Bitola. 191-207.

Jaroszek, M. 2015. "Foreign Language Teacher Training in Poland: A Reflective Perspective". In Marcin jaroszek & Marek Pawlicki (eds), Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospect. Wydawnictwo PWSZ Oświęcim: Oświęcim. 31-47.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use - results of a study. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 4, s. 139-152. 

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations - part 1.   Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Tom 130 (2013), Zeszyt 1, s. 117-127.

Jaroszek, M. 2013. "The Development of Discourse Competence in Advanced L2 Speech: A Look at Relexicalization". In Ewa Piechurska-Kuciel & Elzbieta Szymanska-Czaplak (eds), Language in Cognition and Affect. Springer Heidelberg: New York. 61 - 80.

KONTAKT...


ul. Wincentego Pola 4,
31-532 Kraków

tel. Kamil: 512 657 775
tel. Marcin: 502020370
email: info@bilingwa.pl
www.bilingwa.pl

NAPISZ DO NAS...